Diensten

Advisering over juridische, fiscale, financiële en strategische vraagstukken

Initiaftiefnemers van samenwerkingsverbanden, bestuurders van organisaties en professionals die bij samenwerkingsinitiatieven betrokken zijn hebben tal van vragen en problemen. Vraagstukken waarvoor advies gevraagd wordt.

Juridisch

Vraagstukken die onvermijdelijk in een samenleving met veel regels, kritische beschouwers, mondige burgers en een toenemende kans op een aansprakelijkheidsstelling vaak van juridische aard zijn. 

Bij samenwerkingsverbanden zorgen we er voor dat de structuur van de organisatie aan wet- en regelgeving voldoet. Dat er voldaan wordt aan eventuele governance-voorwaarden; dat er niet strijd met de mededingingswetgeving wordt gehandeld; dat er in de geest van de Zorgverzekeringswet, de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de Wet Toelating Zorginstellingen wordt gehandeld.

Verder adviseren we bij de te maken onderlinge afspraken en uit te onderhandelen contracten met derden; we leggen de afspraken vast en stellen de contracten op.

Fiscaal

De fiscaliteit is een niet weg te denken belang geworden. Niet alleen willen zorgprofessionals die IB-ondernemer zijn dat vaak graag blijven, en behoeven professionals die kiezen voor de BV-setting aanvullend fiscaal advies, maar vooral ook de BTW is een belangrijk aandachtspunt geworden. Voor dat je het weet, moet er BTW afgedragen worden over een bepaalde dienstverlening. Ook daarbij kunnen we u van dienst zijn. Bij specifieke, meer specialistische fiscale vraagstukken betrekken we in fiscale advisering gespecialiseerde samenwerkingspartners van Doornbusch Consultancy.

Financieel

Bijna geen initiatief of organisatie kan worden ontplooid respectievelijk opgezet zonder het doen van een voor-investering, het maken van een investeringsbesgroting, een exploitatiebegroting en een cashflowberekening. Doornbusch Consultancy beschikt over de kennis om de financiële analyses te kunnen maken die tot de juiste beslissingen moeten leiden. U wilt financieel niet slechter worden van alle ontwikkelingen. Vaak moeten er afspraken gemaakt worden over de voorfinanciering van een bepaald project, zoals het bouwen van een gezondheidscentrum. Ook daarin bieden wij ondersteuning.

Strategie 

In de gezondheidszorg en het sociale domein volgen de (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen zich in een bijzonder hoog tempo op. Het is voor zorgprofessionals, bestuurders en initiatiefnemers van ambitieuze, mogelijk innoverende projecten bijna niet meer te volgen. En toch zullen zij zich steeds op nieuwe ontwikkelingen moeten instellen. Anticiperen is verstandiger dan volgen. Dat betekent dat kennis van deze ontwikkelingen en een visie daarop onontbeerlijk zijn. Doornbusch Consultancy adviseert over en ondersteunt bij strategische vraagstukken. 

 

Neem contact met ons op: