Advisering aan en begeleiding van bestuurders van samenwerkingsverbanden

Samenwerken is het credo in de gezondheidszorg. Steeds meer wordt vastgesteld dat samenwerken een toegevoegde waarde oplevert voor het bereiken van doelstellingen als verbetering van de gezondheid van een populatie, het verhogen van de kwaliteit van zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten. Vaak worden samenwerkingsverbanden opgezet door professionals, die vervolgens zelf (de eerste) bestuurders worden. Bart Doornbsuch heeft zeer ruime ervaring opgedaan als adviseur van deze professionals. Momenteel adviseert Bart Doornbusch medisch specialisten die bestuurders van Medisch Specialistische Bedrijven in de ziekenhuiszorg zijn, Coöperaties van eerstelijns zorgverleners en bestuurders en professionals van een jonge GGZ-instelling. Bart zit bij alle bestuursvergaderingen en eventuele commissievergaderingen; adviseert, schrijft beleidsnotities, beoordeelt relevante beleidsdocumenten, doet juridisch en strategisch onderzoek en verricht voorts tal van acties die uit bestuursvergaderingen kunnen voortvloeien en binnen het takenpakket van Bart als adviseur vallen.

Neem contact met ons op: