Advisering en begeleiding bij het ontwikkelen van zorgprogramma’s

De bekostiging van de huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg is sinds 2015 gericht op het meer bereiken van geïntegreerde multidisciplinaire zorgverlening met en rondom de patiënt. In Segment 2 is de bekostiging van programmatische zorg geregeld en op grond van Segment 3 worden initiatieven bekostigd die de samenwerking tussen eerstelijns disciplines onderling en met de tweede lijn, de GGZ, de gemeente en de patiënt betreffen en niet onder de werking van Segment 2 vallen. Samenwerking die moet leiden tot zorgvernieuwing en gezondheidswinst. Het zijn deze twee segmenten, nu samen nog goed voor plm. 1/3de van de omzet van de huisartsenpraktijk, die in de toekomst aan belang fors zullen gaan winnen.

Voor de contractering van nieuwe zorgprogramma’s wordt meer dan tot nu toe op grond van Segment 2 gebeurt, de lokale setting gezocht; zowel door zorgverzekeraars als door zorgverleners. Dat doet meer recht aan de lokale kenmerken van de populatie opdat er meer dan voorheen gericht zorg ingekocht kan worden door zorgverzekeraars en ook meer dan voorheen zorgverleners hun bedrijfsvoering er op aan kunnen passen. Natuurlijk moet niet iedereen het wiel opnieuw gaan uitvinden, en daarom bundelen wij graag uw en onze kennis van bestaande zorgprogramma’s opdat deze kunnen worden aangepast aan de lokale patiëntenpopulatie en omstandigheden en ook nieuwe zorgprogramma’s kunnen worden ontworpen. Daarbij zullen we ons samen met u vooral richten op verschuiving van zorg; van intramuraal naar extramuraal, indien mogelijk van de dure tweede lijn naar de goedkopere eerste lijn en/of van de academisch opgeleide naar de HBO opgeleide professional.

Neem contact met ons op: