Begeleiden bij de uitwerking van samenwerkingsmodellen o.b.v van gemaakte afspraken en gericht op efficiency, doelmatigheid

Het ontwerpen van samenwerkingsmodellen is één ding; het implementeren van gemaakte afspraken, efficiency in de bedrijfsvoering, effectief besturen en het realiseren van een doelgerichte en sfeervolle samenwerking tussen bestuurders onderling en professionals onderling en tussen bestuurders en professionals is een andere zaak. Daarvoor is kennis van en ervaring met besturen vereist. Kennis en ervaring die je gaandeweg moet opbouwen en tot die tijd is externe begeleiding vaak een toegevoegde waarde bij het besturen van het samenwerkingsverband.  

Neem contact met ons op: