Het maken van exploitatie- en investeringsbegrotingen en kostprijsberekeningen

We ondersteunen u ook bij het maken van exploitatie- en investeringsbegrotingen; zowel bij het ontwikkelen van zorgprgramma's, het opzetten van samenwerkingsverbanden en ondernemingsstructuren als bij het opzetten een medisch centrum. Dat doen nog niet veel zorgprofessionals. Het wordt meer dan voorheen belangrijk om te weten waarmee u uw geld verdient en waaraan u het uitgeeft. Alleen als u de juiste omzet- en kostentoerekening kan maken, kunt u kostprijsberekeningen maken en tariefafspraken maken. Die zijn nodig om te zorgen dat inspelen op alle ontwikkelingen in de zorg en op nieuw inkoopbeleid van zorgverzekeraars niet ten koste van uw (gezins)inkomen gaat, maar juist daaraan een bijdrage levert.

Wij bieden u de modellen voor de exploitatie- en investeringsbegroting en de kostprijsberekening. Wij ondersteunen u bij het invullen daarvan aan de hand van uw financiële administratie en opgemaakte jaarrekeningen. Wij voorkomen met u dubbeltellingen en dat er posten vergeten worden. Wij trekken samen u de conclusies die nodig zijn om de juiste bedrijfseconomische maatregelen te kunnen treffen, de met behoud van kwaliteit en servicegerichtheid beste inzet van uw medewerkers te kunnen beoordelen en beste tariefafspraken te kunnen maken met zorgverzekeraars, regionale zorggroepen, gemeenten en derden.

 

Neem contact met ons op: