Opzetten van samenwerkingsverbanden

In de zorg zullen altijd professionals solistisch werkzaam blijven in branches van de zorg waarin dat kan. Vooral eerstelijns disciplines kunnen prima solistisch blijven worden uitgeoefend. Maar het aantal solisten neemt af en die ontwikkeling zal de komende tijd niet veranderen. Sterker nog, de bekostiging van de zorg zal steeds meer gericht zijn op het belonen van samenwerken. Vooral echelon overstijgende samenwerking wordt gestimuleerd. Voorbeeld daarvan is de veranderde huisartsenbekostiging; het ontwikkelen van zorgprogramma's wordt gestimuleerd en zorgvernieuwende initiatieven worden alleen gefinancierd indien er sprake is van een multidisciplinair samenwerkingsverband. 

Ook in de medisch specialistische zorg doet deze ontwikkeling van intensievere en bredere samenwerking zich voor. De vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich - ingegeven door de gewijzigde bekostiging - verenigd in medisch specialistische bedrijven (MSB). Dat kan per discipline zijn georganiseerd, maar ook - en dat is in de meeste ziekenhuizen het geval - ziekenhuisbreed; oftewel (bijna) alle vrijgevestigde disciplines verenigd in één MSB. Samenwerkingsvormen die een andere positie hebben gekregen in de tweede lijn. Een nieuwe ontwikkeling naast die van de fusiemaatschappen en zelfstandige behandelcentra.

Samenwerken betekent ook samen sterk. Een sterkere positie in de zorg kan leiden tot meer invloed op de gezondheid van een populatie, de kwaliteit van zorg en de kostenontwikkeling. Bovendien levert een sterke samenwerking een goede onderhandelingspositie op; jegens wie dan ook.

Doornbusch Consultancy richt zich o.a. op het creëren van dergelijke sterke samenwerkingsverbanden. Met aandacht voor de inhoudelijke samenwerking, het juridisch kader, de vastlegging van afspraken, de valkuilen van samenwerken en de te voeren strategie. 

Neem contact met ons op: