Procesbegeleiding

Het opzetten van samenwerkingsverbanden en ondernemingen in de zorg zijn langdurige processen die veel tijd en energie vergen. Tijd en energie die geleverd moet worden naast de reguliere patiëntenzorg en alles wat daarbij komt kijken aan administratie, collegiale overleggen, vaktechnisch overleg, scholing, congressen en bijeenkomsten van tal van organsiaties zoals ziekenhuizen, zorggroepen, zorgverzekeraars, gemeenten. Wil het proces leiden tot het gewenste resultaat dan moet er voortgang zijn en moeten de betrokken partijen enthousiast blijven. Dat maakt een procesbegeleider onmisbaar. Bij voorkeur één van de betrokken zorgverleners, maar vaak blijkt dat niet haalbaar te zijn en zal er een procesbegeleider van buiten aangesteld moeten worden. En als de opdrachtgever zelf van buiten de groep zorgverleners een procesbegeleider aanstelt, werken we met deze persoon vanzelfsprekend graag en met groot plezier samen.

Wij maken een stappenplan en zorgen voor de aansturing, de continue terugkoppeling van gevoerde besprekingen en te maken afspraken, de agendering van nieuwe stappen in het proces, de vastlegging van gemaakte afspraken en de voorbereiding van nieuwe afspraken. We betrekken de bij het samenwerkingsverband betrokken professionals bij alle stappen en ontwikkelingen.

Neem contact met ons op: