Welkom bij Doornbusch Consultancy

Doornbusch Consultancy biedt dienstverlening aan professionals en organisaties in de gezondheidszorg aan die gericht is op het realiseren en succesvol maken van (multidisciplinaire) samenwerking in de eerstelijnszorg, de medisch specialistische zorg, de GGZ en het sociale domein. In onze dienstverlening brengen we visie, kennis, deskundigheid, ervaring, idealisme en ook (noem het Groningse) nuchterheid in. Dienstverlening die accuraat, zorgvuldig, onderbouwd en goed afgewogen is; passend bij de opdracht en in het licht van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het sociale domein.

Het laatste nieuws

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar in een hoog tempo op. Voor adviseurs een mooi gegeven, maar voor professionals in de zorg vaak frustrerend en vermoeiend. Willen professionals zoveel mogelijk de regie over hun beroepsuitoefening behouden, dan zullen zij naast de patiëntenzorg tijd, energie en geld moeten steken in het volgen van de ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein. En dan ook de juiste beslissingen nemen en ondernemende initiatieven ontplooien. Daarbij geadviseerd en begeleid worden is (bijna) onontbeerlijk. De Dienstverlening van Doornbusch Consultancy is daar volledig op gericht.