Nieuws

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 en 12 november 2015 twee interessante uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat artikel borgt de vrije artsenkeuze voor patiënten. Deze vrije artsenkeuze stond de afgelopen jaren aardig onder druk door het besluit van de regering en de Tweede Kamer om de vrije artsenkeuze drastsisch te beperken. Uiteindelijk sneuvelde het wetsvoorstel daartoe in de Eerste Kamer. Het CBb heeft in november 2015 twee uitspraken gedaan die het belang van artikel 13 Zvw benadrukken.
 

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Daaruit kunnen we opmaken dat de zorgverzekeringsmarkt over het algemeen genomen stabiel is en dat biedt vertrouwen in de solidariteit van zorgverzekeringsmarkt, aldus de NZa.  
 

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de bekostiging van de huisartsenzorg meer rekening kan worden gehouden met de verwachte zorgzwaarte van de bij de huisarts ingeschreven patiënten. Er is nu al een mogelijkheid om het inschrijftarief te corrigeren voor ‘zware’ en ‘lichte’ populaties door de opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die in een achterstandswijk wonen, te benutten.
 

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten
Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communicerende vaten zijn in, die zin dat meer inspanningen in de eerste lijn gepaard gaan met minder zorggebruik in de tweede lijn. Het betreft een vervolganalyse op het in 2013 door NIVEL gepubliceerde rapport ‘Ruimte voor substitutie?: verschuivingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.’